AANPAK

Het doel van het Quick Response Team is het leveren van de hoogste kwaliteit voor het beschikbare budget binnen de afgesproken planning. De coördinator zit samen met de opdrachtgever om de tafel bij de start van het project. Door alle aanwezige kennis en ervaring bij elkaar kan het Quick Response Team efficiënt werken en verspilling voorkomen. Heeft u bepaalde experts zelf in huis? Wij voelen ons net zo thuis in uw team als in ons eigen Quick Response Team.

Het Quick Response Team pakt projecten op vanuit een open samenwerking en in een Ronde Tafel setting. Vertrouwen, transparantie en een gedeeld belang zijn randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Alle relevante experts zitten in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel om met ieders bijdrage het project te verrijken. De voordelen van het Quick Response Team zijn:

  • één samenwerkingsovereenkomst
  • alle disciplines bij elkaar
  • maximale kwaliteit voor het beschikbare budget
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • resultaatgericht denken en doen
  • korte lijnen en efficiënte processen
  • snelle doorlooptijd