Verbouwing collegezaal Academisch Medisch Centrum

Voor de nieuwe opleiding Epicursus van het AMC heeft BAM Bouw en Techniek volgens de QRT methode, in een kort tijdsbestek en naar volle tevredenheid van het AMC en de studenten een collegezaal verbouwd.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft een nieuwe opleiding; Epicursus. De opleiding wordt gegeven in de vorm van Team Based Learning. De lessen werden aangeboden in een van de bestaande collegezalen van het AMC, echter voldoet deze niet aan de nodige eisen voor deze lesmethode. De opleiding vereiste meer capaciteit van de collegezaal. Concreet houdt dit in dat de capaciteit van de collegezaal vergroot diende te worden van 330 naar 401 zitplaatsen. Het was een uitdaging om binnen een bestaande ruimte met een dusdanige capaciteitsvraag aan de bouwkundige en installatietechnische eisen te voldoen. Daarbij diende het project binnen 12 weken tijdens het zomerreces gereed te zijn, zodat de honderden bachelor studenten tijdig het nieuwe academisch jaar konden starten. Een project met een uitdagend vraagstuk als deze in zeer beperkte tijd is een echte militaire operatie.

BAM Bouw & Techniek heeft dit uitdagende project als coördinerende uitvoerder in de vorm van een bouwteam uitgevoerd. De samen werking functioneert als het ronde tafel model dat één op één aansluit met het Quick Response Team (QRT) gedachtegoed. Dit houdt in korte lijnen, slimme oplossingen en dus snel schakelen. Dit was ook nodig aangezien er vanuit alleen een schetsontwerp in de vorm van een fotoboek een definitief uitvoeringsplan moest komen. Er is gewerkt vanuit een strakke planning met een gefaseerde aanpak waarin bouw en techniek integraal samenwerkte om de collegezaal tijdig te realiseren. Tijdens de uitvoering zijn er allerlei wijzigingen naar voren gekomen, zoals technische toevoegingen en ontwerp aanpassingen. Door de nauwe samenwerkingen tussen AMC directie en intern management, BAM projectleiding en de architect van AA architecten zijn de complicaties goed en snel opgelost zonder onoverkomelijke budgetoverschrijdingen. Met elkaar zijn we er achter gekomen dat oplossingsgericht samenwerken, open communicatie en gebruik maken van het netwerk binnen de organisaties het belangrijkst waren voor het succesvol realiseren van dit project

De aanpak om te kijken of de bedachte inrichting voldoet aan de wenselijk gestelde zitbehoefte was uiterst belangrijk. Meer zitplaatsen in een gelijke oppervlakte betekend o.a. het verkleinen van de collegezaalzittingen. Er is door de architect en ingenieurs flink gesleuteld aan slimme oplossingen. Op het verzoek van studenten heeft het bouwteam elders in het gebouw een kleine collegezaalopstelling ingericht, zodat de studenten de mogelijkheid hebben proef te zitten en zij aan kunnen geven of er voldoende ruimte is voor benen en schouders. De input van de studenten is gebruikt om de definitief uitgevoerde zitting te realiseren.

Door de strategische aanpak en de goede samenwerking is de collegezaal tijdig in gebruik gesteld en gaan de studenten een goed academisch jaar tegemoet, waarbij het team-based leren succesvol toegepast kan worden.

Terug naar overzicht

Geplaatst op 4 juni 2018